* Phòng VIP: 300K/ vé *

( có ngâm thuốc sapa massage đá nóng)

Vé (dành cho một người ) thời gian 90 phút

*Phòng Thường: 150K/ Vé *

(Xông thảo dược) xông hơi tập thể , massage phòng riêng 45 phút

*Ngâm thuốc : 100K/vé* Thuốc Sapa chính hiệu có chứng nhận của sở y tế TP